Prowizje i limity

Prowizje i limity

Prowizje

Sposób płatności Prowizje za wprowadzenie Prowizje za wybranie
Prowizja za transakcję 0.2%

Limity

Para walutowa Min. ilość Max. ilość Min. cena Max. cena Min. kwota Max. kwota
{{$ext_scripts_yandex}}